Volleyball 17/18 Kat. A

1. Spieltag - 24.10.2017 bis 24.10.2017
24.10.2017  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  11 : 25
24.10.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  19 : 25
24.10.2017  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  25 : 18
24.10.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 20
24.10.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  26 : 24
24.10.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 23

Spielfrei: Orpund  Kallnach 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

2. Spieltag - 02.11.2017 bis 02.11.2017
02.11.2017  Kerzers 1 - Kallnach 1  25 : 22
02.11.2017  Kerzers 1 - Orpund  25 : 21
02.11.2017  Kerzers 1 - Kallnach 1  25 : 14
02.11.2017  Kallnach 1 - Orpund  14 : 25
02.11.2017  Kerzers 1 - Orpund  22 : 25
02.11.2017  Kallnach 1 - Orpund  20 : 25

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

3. Spieltag - 07.11.2017 bis 07.11.2017
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  25 : 17
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Orpund  18 : 25
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  20 : 25
07.11.2017  Nidau 1 - Orpund  11 : 25
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Orpund  23 : 25
07.11.2017  Nidau 1 - Orpund  26 : 24

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Kallnach 1  Siselen-Finsterhennen 2  

4. Spieltag - 14.11.2017 bis 14.11.2017
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 5
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  17 : 25
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 14
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  19 : 25
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  25 : 22
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  16 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Nidau 1  

5. Spieltag - 30.11.2017 bis 30.11.2017
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 17
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  20 : 25
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 15
30.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Orpund  15 : 25
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  23 : 25
30.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Orpund  13 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Kallnach 1  Nidau 1  

6. Spieltag - 11.12.2017 bis 11.12.2017
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  25 : 6
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Kallnach 1  24 : 26
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  7 : 25
11.12.2017  Nidau 1 - Kallnach 1  25 : 21
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Kallnach 1  18 : 25
11.12.2017  Nidau 1 - Kallnach 1  25 : 19

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Orpund  Siselen-Finsterhennen 2  

7. Spieltag - 19.12.2017 bis 19.12.2017
19.12.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 13
19.12.2017  Kerzers 1 - Nidau 1  20 : 25
19.12.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 22
19.12.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  11 : 25
19.12.2017  Kerzers 1 - Nidau 1  11 : 25
19.12.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  7 : 25

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Kallnach 1  

8. Spieltag - 16.01.2018 bis 16.01.2018
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 4
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  25 : 17
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 12
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  12 : 25
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  25 : 21
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  9 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Kallnach 1  

9. Spieltag - 22.01.2018 bis 22.01.2018
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  21 : 25
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Chršje Rapperswil 1  17 : 25
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  17 : 25
22.01.2018  Kallnach 1 - Chršje Rapperswil 1  17 : 25
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Chršje Rapperswil 1  21 : 25
22.01.2018  Kallnach 1 - Chršje Rapperswil 1  14 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Orpund  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

10. Spieltag - 01.02.2018 bis 01.02.2018
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  25 : 27
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  21 : 25
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  25 : 17
01.02.2018  Nidau 1 - Orpund  19 : 25
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  25 : 21
01.02.2018  Nidau 1 - Orpund  15 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Kallnach 1  Siselen-Finsterhennen 2  

11. Spieltag - 27.02.2018 bis 27.02.2018
27.02.2018  Kerzers 1 - Orpund  25 : 21
27.02.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 21
27.02.2018  Kerzers 1 - Orpund  25 : 23
27.02.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 14
27.02.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 12
27.02.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 1  25 : 23

Spielfrei: Chršje Rapperswil 1  Kallnach 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

12. Spieltag - 05.03.2018 bis 05.03.2018
05.03.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 14
05.03.2018  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  12 : 25
05.03.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  15 : 25
05.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Chršje Rapperswil 1  21 : 25
05.03.2018  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  13 : 25
05.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Chršje Rapperswil 1  10 : 25

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Orpund  Kallnach 1  Nidau 1  

13. Spieltag - 13.03.2018 bis 13.03.2018
13.03.2018  Kerzers 1 - Nidau 1  25 : 21
13.03.2018  Kerzers 1 - Kallnach 1  16 : 25
13.03.2018  Kerzers 1 - Nidau 1  25 : 22
13.03.2018  Nidau 1 - Kallnach 1  15 : 25
13.03.2018  Kerzers 1 - Kallnach 1  25 : 21
13.03.2018  Nidau 1 - Kallnach 1  25 : 13

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Siselen-Finsterhennen 2  

14. Spieltag - 26.03.2018 bis 26.03.2018
26.03.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 6
26.03.2018  Orpund - Kallnach 1  25 : 13
26.03.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 2  25 : 17
26.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  23 : 25
26.03.2018  Orpund - Kallnach 1  26 : 24
26.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  13 : 25

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Nidau 1  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Pkt.    Diff.
Chršje Rapperswil 1  24  32   556:458    98
Kerzers 1  24  30   515:514    1
Orpund  20  30   485:397    88
Nidau 1  24  26   509:474    35
Kallnach 1  20  18   423:438    -15
Siselen-Finsterhennen 1  24  18   516:507    9
Siselen-Finsterhennen 2  20  2   274:490    -216